Ekonomifakta

Ekonomifakta

utgåva www.vismaspcs.se


ArbetsgivaravgifterArbetsgivaravgifter, summa: 31,42 %Sjukförsäkringsavgift

3,55 %

Arbetsskadeavgift

0,20 %

Arbetsmarknadsavgift

2,64 %

Allmän löneavgift

11,62 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,60 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Tänk på detta

  • För anställda som är födda 1937 eller tidigare ska ingen särskild löneskatt betalas på löner som utbetalats under år 2022.
  • För anställda som är födda 1938 - 1956 ska ålderspensionsavgift betalas på löner som utbetalas under år 2022.
  • För anställda födda efter 1957 är arbetsgivaravgifterna 31,42 %.
  • Anställda födda mellan 2004- 2006: Under år 2022 behöver arbetsgivaren endast betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 men ännu inte 18 år. Mer om detta på Skatteverkets sida.
  • Anställda födda mellan 1999- 2003: Arbetsgivaravgifterna sänks till 19,73 procent, jämfört med normala 31,42 procent för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad. Reglerna upphör att gälla vid utgången av mars 2023.

 Tips: Så bokför du betald arbetsgivaravgift

EgenavgifterEgenavgifter, summa:
28,97 %Sjukförsäkringsavgift

(7 karensdagar) 3,64 %

Arbetsskadeavgift

0,20 %

Arbetsmarknadsavgift

0,10 %

Allmän löneavgift

11,62 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,60 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Född 1937 eller tidigare

  • Löneskatt betalas inte under år 2022 för aktivt bedriven näringsverksamhet. 
  • Schablonavdrag: 0%

Född 1938-1956

  • Ålderspensionsavgift: På inkomst av aktiv näringsverksamhet betalas ålderspensionsavgift med 10,21%
  • Schablonavdrag: 10%

Född 1957 eller senare

Du betalar full egenavgift som vanligt, det vill säga 28,97 procent. En nedsättning av avgifterna beräknas dock normalt på max 15 000 kr. Då får du göra ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 %.

Ett undantag gäller om du är född 1957 eller senare och har haft ålderspension hela året. Då gäller samma regler som för personer födda 1938-1956.

 

BasbeloppInkomstbasbelopp

71 000 kr

Prisbasbelopp

48 300 kr

Förhöjt prisbasbelopp

49 300 kr

Gåvor till anställda (belopp inklusive moms)Julgåva

500 kr

Jubileumsgåva

1 500 kr

Minnesgåva

15 000 kr

Så skattar du för julgåva, julbord & minnesgåva

Det är populärt bland företagare att bjuda sina anställda på en julklapp, men när ska presenterna skattas? Detta gäller när du skattar för julgåvor, julbord eller minnesgåvor.

 Tips: Så fungerar förmånsbeskattning - här är de vanligaste förmånerna

InkassoavgifterFörseningsavgift 

450 kr 

Påminnelseavgift

60 kr

Inkassoarvode

180 kr

Amorteringsplan

170 kr

Amorteringsavisering

60 kr/avi

Arvode bet.föreläggande

380 kr

Ans. bet.föreläggande

300 kr

Arvode handräckning

420 kr

Ans. handräckning

300 kr

Kostnad verkställighet

600 kr/år

Så gör du om kunderna inte betalar

Agera inte bank åt dina kunder. Genom att jobba proaktivt får du bäst förutsättningar att rädda dina kundrelationer och minimera ditt företags ekonomiska risker. Från påminnelse till inkasso - så här går du vidare när kunder inte betalar i tid.

Inkomst av näringsverksamhet 2022 (inkomstår 2021 inom parentes)Periodiseringsfond, enskild firma & handelsbolag

30 % 

Periodiseringsfond, aktiebolag & stiftelse

25 % 

Positiv räntefördelning

6,23 % (6,0 %)

Negativ räntefördelning

1,50 % (1,50 %)

Expansionsfondsskatt

20,6 % (20,6 %)

Bolagsskatt (aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag)

20,6 % (20,6 %)

Schablonavdrag egenavgifter

25 %

Schablonavdrag löneskatt

20 %

Minska din bolagsskatt med smarta avdrag

Du kan göra vinster i ditt aktiebolag genom att skjuta fram bolagsskatten, speciellt de år då bolagsskatten sänks. Även om det i dag är svårare att göra bra räntevinster kan du ändå sänka din bolagsskatt med tillfälliga avdrag - läs här mer om alla smarta avdrag.

KostförmånerFrukost

50 kr

Lunch/Middag

100 kr

Helt fri kost

250 kr

Här är de vanligaste förmånerna

 Tips: Så fungerar förmånsbeskattning för vanliga förmåner

MilersättningEgen bil

18,50 kr/mil

Tjänstebil Bensin

9,50 kr/mil

Tjänstebil Diesel

6,50 kr/mil

Så fungerar skattefri milersättning

Momssatser25 %

(20 % av priset) den generella skattesatsen

12 %

(10,71 % av priset) t ex livsmedel, restaurangtjänster

6 %

(5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Redovisning av moms

Mervärdesskatt, oftast förkortat moms, är en skatt som alla konsumenter i Sverige betalar till staten. Nästan alla företag lägger till moms vid försäljning av sina varor och tjänster. Läs mer om hur redovisning av moms går till i ditt företag.

 Tips: Se vår skattekalender för viktiga datum då moms ska inbetalas

Representation (momsavdrag)Intern representation: (lunch, middag, supé)

300 kr (exl moms)

Extern representation: (lunch, middag, supé)

300 kr (exl moms) 

Nya representationsregler 2017

Du får göra momsavdrag på utgifter för representationsmåltider. Läs mer om vilka regler som gäller för representation.

Räntor i procentDröjsmålsränta (Referensränta + 8,00 %)

8 %

Referensränta (2022-01-01)

0,00 %

Reporänta (2022-01-01)

0,00 %

Statslåneräntan per 2022-01-05)

0,28 %

Sjukförsäkring och pension Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2022

386 400 kr

Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 2022

483 000 kr

Lägsta sjukpenninggrundande inkomst 2022

11 500 kr

Högsta pensionsgrundande inkomst 2022

532 500 kr / år eller 
44 375 kr / månad

Försäkringarna och pensionslösningen varje företagare borde ha

Bara ordet "försäkring" kan få vilken företagare som helst att tappa fattningen. Erbjudandena är många, informationen bristfällig och priserna förvirrande. Läs vår skatteexpert Jan-Erik W Perssons granskning av försäkringar för företagare.

 Så här kan du spara pengar med direktpension i stället för pensionsförsäkring

SjuklönDag 1 - 14 Karensavdrag

Karensavdraget är 20 % av sjuklönen och är ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdraget - så funkar det

Dag 15 -

Sjukpenning från Försäkringskassan. Läs mer hos Försäkringskassan.

Brytpunkt för statlig inkomstskattUttag av statlig skatt

För inkomståret 2021 kommer följande skiktgräns för statlig skatt att gälla.

Skiktgräns:

540 700 kr (523 200 kr 2021)

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare: 

Beskattningsbar förvärvsinkomstStatlig skatt 0 - 540 700 0 kr540 800 - 20% 

 

Regler för inkomstskatt 2021

Här är reglerna du behöver känna till

Traktamente inom SverigeHel dag

240 kr

Halv dag 

120 kr

Natt om arbetsgivaren ej betalat övernattning

120 kr