Lönehantering

Våra tjänster

Fördelarna för dig

Vi tar ett helhetsansvar för er lönehantering genom att:


Vi underhåller ert personalregister.

Vi har kontroll över aktuella skattesatser.

Vi hanterar avvikelser som timlön, kompledigt, semester, VAB osv.

Vi tar fram statistik till FORA, Alecta mfl.

Vi lämnar kontrolluppgifter till skattemyndigheten.

Vi svarar på lönerelaterade frågor från era medarbetare.

Vi levererar löpande kompletta bokföringsunderlag till ekonomiavdelningen.

Vi garanterar rätt IT-lösning och inte minst rätt försystem.

Vi garanterar säker hantering av data.Rätt lön i rätt tid. Låt oss se till att det fungerar!


Att betala sina anställda rätt lön i rätt tid är en självklarhet för alla företagare. Men lönehantering kan vara en komplicerad process som kräver mycket administrativt arbete. Lagar och regler inom området förändras ständigt och löneavtalen varierar med olika anställningsformer vilket det gäller att hålla koll på. På grund av denna sårbarhet väljer många företagare att låta en professionell leverantör ta hand om lönehanteringen.


Vid vår löneservicetjänst använder vi oss av en standardiserad och kvalitetssäkrad arbetsmetod vilket säkerställer att arbetet blir genomfört snabbt, effektivt och utifrån dina önskemål och förutsättningar. Vi är branschorienterade och har specialister som kan din avtalssituation.