Leverantörsfakturor

Våra tjänster

Kontroll över leverantörsfakturorna när du lämnar hanteringen till oss


När du lämnar hanteringen av leverantörsfakturorna till oss ser vi till att processen fungerar året om. En snabb och effektiv hantering gör att konteringen blir korrekt direkt, att betalningar sker enligt villkor och att likviditeten hålls under kontroll. När våra rådgivare tar hand om leverantörsfakturorna görs arbetet effektivt med minsta möjliga arbetsinsats och du behåller de goda relationerna till dina leverantörer.